Kinderen en jongeren kunnen terecht bij onze Centra voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) Zorgbedrijf Antwerpen.

Wij hebben vier afdelingen, op drie verschillende locaties:

  • De Wending, verblijf en kamertraining voor 12 jongeren tussen 12 en 25 jaar
  • Pennsylvania Foundation, verblijf en kamertraining voor 13 jongeren tussen 0 en 25 jaar
  • De Rotonde, contextbegeleiding aan huis voor gezinnen met kinderen/jongeren tussen 0 en 25 jaar en contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (CBAW) voor jongeren tussen 17 en 21 jaar.
  • De Zijspong, verblijf voor 12 niet begeleide minderjarigen tussen 12 en 18 jaar.